Integritetspolicy

Integritetspolicy

§.1 Allmänna Bestämmelser

 1. Databehandlingsansvarig är Agencja City Damian Trzciński, baserad i Polen, Poznań 61-806, Św. Marcin 29/8, NIP: 7842289588, REGON: 364571083. Dataskydd utförs i enlighet med gällande lagstiftning, och data lagras på säkrade servrar.
 2. För att bättre förstå integritetspolicyn har termen „Användare” ersatts med „Du”, „Administratör” – „Vi”. Termen „GDPR” står för EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.
 3. Vi respekterar rätten till privatliv och säkerställer dataskydd.
 4. Personuppgifter som ges i kontaktformuläret behandlas konfidentiellt och är inte synliga för obehöriga personer.

§.2 Dataansvarig

 1. Tjänsteleverantören är dataansvarig för sina användares data. Det betyder att om du kommenterar artiklar på vår sida, behandlar vi dina data som: förnamn, efternamn, e-postadress, IP-adress och kommentarens innehåll.
 2. Personuppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna om skydd av personuppgifter.
 3. Varje person vars data behandlas har rätt att få tillgång till data, rätta, radera eller begränsa behandlingen, rätten att göra invändningar, rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.
 4. Kontakt med den person som övervakar behandlingen av personuppgifter i tjänsteleverantörens organisation är möjlig via e-post på följande adress: kontakt@skibstrafikken.dk
 5. Vi förbehåller oss rätten att behandla dina data efter upphörande av kontraktet eller återkallande av samtycke, endast i den utsträckning det är nödvändigt för att framställa anspråk i domstol, eller om nationell eller EU-lagstiftning eller internationell rätt kräver oss att behålla data.
 6. Tjänsteleverantören har rätt att dela användarens personuppgifter och andra av hans data med enheter som är auktoriserade enligt relevant lagstiftning (t.ex. brottsbekämpande myndigheter).
 7. Radering av personuppgifter kan ske som ett resultat av återkallande av samtycke eller inlämnande av en juridiskt tillåten invändning mot behandlingen av personuppgifter.
 8. Tjänsteleverantören delar inte personuppgifter med andra enheter, förutom dem som är auktoriserade enligt relevant lagstiftning.
 9. Vi har implementerat pseudonymisering, kryptering av data och vi har tillträdeskontroll, vilket minimerar konsekvenserna av en eventuell databrott.
 10. Personuppgifter behandlas endast av personer som är auktoriserade av oss eller av bearbetare som vi samarbetar nära med.

§. 3 Cookies

 1. Webbplatsen skibstrafikken.dk använder cookies. Detta är små textfiler som skickas av www-servern och lagras av webbläsarens mjukvara. När webbläsaren återansluter till sidan, känner webbplatsen igen typen av enhet som användaren ansluter från. Parametrarna gör det möjligt att endast läsa information i dem av servern som har skapat dem. Cookies gör det därför enklare att använda tidigare besökta webbplatser. Den insamlade informationen gäller IP-adress, den använda webbläsartypen, språk, operativsystemtyp, internetleverantör, information om tid och datum, plats och information som skickas till webbplatsen via kontaktformuläret.
 2. De insamlade uppgifterna används för att övervaka och kontrollera hur användarna använder våra sidor, för att förbättra driften av tjänsten genom att säkerställa en mer effektiv och problemfri navigering. Vi övervakar användarinformation med Google Analytics-verktyget, som registrerar användarbeteendet på sidan. Cookies identifierar användaren, vilket gör det möjligt att anpassa innehållet på webbplatsen som han använder till hans behov. Genom att komma ihåg hans preferenser möjliggör det en lämplig anpassning av annonser riktade mot honom. Vi använder cookies för att säkerställa den högsta standarden för vår tjänst, och de insamlade uppgifterna används endast inom företaget Agencja City Damian Trzciński för att optimera verksamheten.
 3. På vår webbplats använder vi följande cookies: a) „Nödvändiga” cookies som gör det möjligt att använda de tjänster som är tillgängliga inom tjänsten, t.ex. autentiseringscookies som används för tjänster som kräver autentisering inom tjänsten; b) Cookies som används för att säkerställa säkerheten, t.ex. används för att upptäcka missbruk i samband med autentisering inom tjänsten; c) „Prestanda” cookies som gör det möjligt att samla in information om hur användare använder webbplatserna inom tjänsten; d) „Funktionella” cookies som gör det möjligt att „komma ihåg” inställningarna som användaren har valt och anpassa användargränssnittet, t.ex. med avseende på valt språk eller region som användaren kommer från, teckenstorlek, utseendet på webbplatsen etc.; e) „Annons” cookies som gör det möjligt att leverera reklaminnehåll mer anpassat till användarnas intressen. Mätning av effektiviteten av reklamkampanjer och aktiviteter, samt anpassning av innehåll och form av annonser som visas både på tjänsten och t.ex. i Googles annonsnätverk (fler detaljer: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=da);
 4. Användaren har alltid möjlighet att inaktivera eller återställa möjligheten att samla in cookies genom att ändra inställningarna i sin webbläsare.

För att hantera dina cookie-inställningar väljer du den webbläsare du använder från listan nedan och följer anvisningarna:

Edge
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera

Mobil enheter:

Android
Safari (iOS)
Windows Phone

Tilläggsinformation såsom e-postadress samlas endast in på platser där användaren uttryckligen har gett sitt samtycke genom att fylla i formuläret. Vi behåller och använder ovanstående data endast för ändamål som är nödvändiga för att utföra en specifik funktion.