Statki w porcie Gdynia Gdańsk Szczecin - Radarstatkow.pl

Statki w porcie Gdynia Gdańsk Szczecin

W Polsce znajduje się kilka dużych portów morskich, które są zlokalizowane w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie, Świnoujściu i posiadają one przeszło 9 mln ton przeładunku rocznie. Zaś port w Policach posiada przeładunek 1,7 mln ton rocznie, a port w Kołobrzegu jedynie 140 tys. ton rocznie. Porty w Polsce posiadają aż 94,5 km nabrzeży, z czego użytkowanych jest 82% (77,9 km), reszta stanowi pewną rezerwę.

Warto wspomnieć o tym, że jedynie 11 km nabrzeży posiada głębokość ponad 10,9 m, co pozwala na to, aby statki wpływające do portu posiadały wyporność większą niż 30 tys. dwt. Połowę tego typu nabrzeży zlokalizowano w Gdańsku, w porcie Gdynia znajduje się 3,9 km tego typu nabrzeży, a w porcie Świnoujście jedynie 1,8 km. Oznacza to, że jeśli pogłębiony zostanie tor podejścia do portu oraz kanały wewnętrzne statki w porcie będą miały łatwiejszy do nich dostęp.

Statki w porcie Gdynia

Port Gdynia jest handlowym portem morskim nad Zatoką Gdańską. Leży on w województwie pomorskim w Gdyni, na Pobrzeżu Kaszubskim. Port Gdynia jest trzecim co do wielkości portem morskim znajdującym się w Polsce. Zajmuje on miejsce zaraz po Gdańsku i Szczecinie. Ruch statków w porcie Gdynia jest dość duży o czym świadczy fakt, że w roku 2008 pod względem przeładunku kontenerów na Morzu Bałtyckim zajął on 4. Miejsce (610 767 TEU). Port Gdynia należy do Europejskiej Organizacji Portów Morskich.

Statki wpływające do portu Gdynia mają do swojej dyspozycji 972,9508 ha powierzchni, z czego 621,0680 ha to powierzchnia lądowa. Port Gdynia jest portem o kluczowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Graniczny ruch statków w porcie Gdynia odbywa się dzięki morskiemu przejściu granicznemu Gdynia. Poniżej pokazana została mapa portu Gdynia.

Port Gdynia mapa

Port Gdynia Mapa

Port Gdynia jest bardzo nowoczesnym, uniwersalnym portem, który specjalizuje się głównie w tym, że obsługuje ładunki drobnicowe, przeważnie zjednostkowane, przewożone w kontenerach i w systemie ro-ro. Statki w porcie Gdynia mogą liczyć na bardzo korzystne warunki nawigacyjne. Reda osłaniana jest przez Półwysep Helski, co stanowi naturalną ochronę dla statków zakotwiczonych w porcie Gdynia. Ruch statków w porcie Gdynia jest dość łatwy dzięki szerokiemu wejściu do portu (150 m) i odpowiedniej głębokości (14 m). Port Gdynia to port niezamarzający, w którym nie ma pływów.

Ruch statków w porcie Gdynia

Wszystkie statki, które wpływają do portu Gdynia a ich długość przekracza 60 metrów muszą obowiązkowo korzystać z pilotażu. Statki w porcie Gdynia o długości większej niż 90 m, albo posiadające ładunki niebezpieczne i długość powyżej 70 m muszą obowiązkowo korzystać z holowania. Statek chcący zacumować w porcie Gdynia, który ma więcej niż 40 m zobowiązany jest do tego, aby skorzystać z pomocy cumowników znajdujących się w porcie Gdynia.

Ruch statków w porcie Gdynia odbywa się przez całą dobę. Port Gdynia pracuje w systemie 3 zmianowym.

Statki w porcie Gdańsk

Port Gdańsk jest portem morskim zlokalizowanym nad Zatoką Gdańską na Martwej Wiśle. Leży on w województwie pomorskim. Statki cumowane w porcie Gdańsk, wpływają do największego bałtyckiego portu. Port swoim zasięgiem obejmuje powierzchnię 697 ha lądu, 412,6 ha akwenów, a jego łączna długość nabrzeży to 23 700 m. Największe statki pływające po Morzu Bałtyckim mogą być przyjmowane w północnej części portu Gdańsk. Ruch statków w porcie Gdańsk jest naprawdę duży. Statki w porcie Gdańsk mogą korzystać z kilku istniejących baz, mowa o bazie paliw płynnych, bazie przeładunku siarki płynnej i granulowanej, bazie przeładunku fosforytów, a także bazie przeładunku owoców cytrusowych. Ponadto w porcie Gdańsk zlokalizowane zostały następujące terminale: kontenerowy, promowy, węglowy oraz przeładunku gazu płynnego.

Port Gdańsk leży na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Znajduje się on w zachodniej części Mierzei Wiślanej, zaś jego południowa część leży na Żuławach Wiślanych. Port Gdański leży na terenie następujących dzielnic: Krakowiec-Górki Zachodnie, Letnica, Młyniska, Nowy Port, Przeróbka, Rudniki, Stogi, Śródmieście, Wyspa Sobieszewska.

Ruch statków w porcie Gdańskim może się odbywać płynnie dzięki temu, że wyróżnione zostały dwa obszary o różnych parametrach eksploatacyjnych. Pierwszy jest port wewnętrzny, który mieści się wzdłuż Martwej Wisły i kanału portowego. Kolejny jest port zewnętrzny, który posiada bezpośredni dostęp do Zatoki Gdańskiej.

Statki w porcie Gdańsk wewnętrznym mogą korzystać z: terminalu kontenerowego, bazy i terminalu dla promów pasażerskich i statków ro-ro, bazy ułatwiającej przeładunek samochodów osobowych oraz owoców cytrusowych, bazy do obsługiwania siarki i innych masowych ładunków, a także bazy służącej do przeładunku fosforytów. Pozostała część nabrzeża portu Gdańsk z uwagi na zainstalowane urządzenia i infrastrukturę ma bardziej uniwersalny charakter i umożliwia przeprowadzanie przeładunku drobnicy konwencjonalnej i towarów masowych przewożonych przez statek Gdańsk, mowa o: wyrobach hutniczych, sztukach ciężkich i ponadgabarytowych, zbożu, nawozach sztucznych, rudzie, czy węglu.

Z kolei ruch statków w porcie Gdańsk zewnętrznym może funkcjonować wyłącznie dzięki pirusom, nabrzeżom i pomostom przeładunkowym, które mieszczą się bezpośrednio w akwenach wodnych Zatoki Gdańskiej. W tej części statki mogą korzystać ze specjalistycznych baz przeładunkowych surowców energetycznych, mowa o paliwach płynnych, węglu i gazie płynnym. Ponadto w tej części zewnętrznego portu Gdańsk statek może korzystać z nowoczesnego głębokowodnego terminala kontenerowego DCT.

Ruch statków w porcie Gdańsk

Do portu Gdańsk statek nie może wpłynąć i wypłynąć bez otrzymania zezwolenia od kapitana portu. Wyjątkiem są holowniki i statki pilotowe zajęte czynnościami związanymi z wprowadzaniem i wyprowadzaniem statków. Do portu Gdańsk statek może wejść dopiero jak poda kapitanowi portu informacje dotyczące nazwy statku, sygnał wywoławczy, numer IMO, numer bandery, długości, szerokości, zanurzenia, rodzaju ładunku oraz innych danych wskazanych przez kapitana portu. Zezwolenie na wejście, albo wyjście do portu Gdańsk statek otrzymuje za pomocą środków łączności, czyli przy użyciu UKF kanału.

Kapitan statku musi przekazać kapitanowi portu Gdańsk informacje na temat statku przynajmniej na 24 godziny przed przybyciem statku do portu, albo jeśli podróż statku trwa krócej niż 24 godziny od razu jak statek opuści poprzedni port.

Statki w porcie Szczecin

Port Szczecin jest handlowym portem morskim i rzecznym. Port zlokalizowany jest w województwie zachodniopomorskim w Szczecinie, w dzielnicy Śródmieście, mieści się on nad Odrą i kanałami osiedla Międzyodrze-Wyspa Pucka, w Dolinie Dolnej Odry. Co doskonale została zobrazowane na mapie portu Szczecin.

W porcie Szczecin obsługiwane są ładunki drobnicowe, w tym także kontenery, wyroby hutnicze, ładunki wielkogabarytowe oraz ładunki masowe, suche i płynne. Ponadto port szczecin oferuje statkom usługi przeładunkowo-składowe w przypadku towarów rolno-spożywczych. Port w Szczecinie specjalizuje się przede wszystkim na przeładunku i składowaniu kontenerów, jak również papieru oraz celulozy. Port szczecin uważany jest za największy w Polsce centrum przeładunkowe dla bloków granitowych.

Port Szczecin leży na najkrótszej trasie, która przebiega ze Skandynawii do Europy Środkowej i Południowej. Port ten ma status portu bazowego sieci TEN-T i stanowi integralne ogniwo międzynarodowego korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. Statki cumowane w porcie Szczecin mogą mieć maksymalne zanurzenie 9,15 m i długość nieprzekraczającą 215 m.

Ruch statków w porcie Szczecin jest bardzo duży, gdyż jest to najbliższy port morski dla obszarów zachodniej i południowo-zachodniej Polski. Wpływ na ruch w porcie Szczecin ma także fakt, że bardzo blisko znajdują się Niemcy, a zwłaszcza Berlin, który leży jedynie 140 km od Szczecina. Warto również wspomnieć o tym, że dla Czech i Słowacji w porcie Szczecin zlokalizowany jest największy morski port tranzytowy. Część nabrzeży portu Szczecin leży w sąsiedztwie toru wodnego, co wpływa na manewry wykonywane przez statki Szczecin. Ruch w porcie Szczecin w przypadku statków mających długość 50 m, albo większą musi odbywać się przy pomocy cumowników portowych. Miejsce, w którym statki są cumowane w porcie Szczecin wyznacza kapitan portu. Statki w porcie Szczecin muszą mieć przygotowane miejsce postoju zanim jeszcze dobiją do portu. Kwestie cumowania i postoju statku w porcie Szczecin kapitan statku uzgadnia z przedstawicielem Służby Dyżurnej Kapitanatu Portu.